STARTUJ ULUBIONE CO NOWEGO? AGNIESZKA CEGIELSKA - NIEOFICJALNY INTERNETOWY FANKLUB REDAKCJA KONTAKT
Informacje o aktualizacji Skocz do działu Skocz do działu Skocz do działu Skocz do działu Skocz do działu Skocz do działu Skocz do działu Skocz do działu Skocz do działu Skocz do działu Skocz do działu Skocz do działu Skocz do działu Skocz do działu Skocz do działu Poczytaj lub dodaj wpis Czyli kto to tworzy Kontakt z nami
OSTATNI KOMENTARZ  ?

Budujemy carty ...
Sampler do c-6 ...
Byłem tam ... ...
Seks w szkole, ...

(36)
(17)
(3)
(2)
(2)WYBIERZ MELODIĘ       ?


The last ninja
The l.n. The wilderness
The last ninja 2
The l.n.2 The basement
The l.n.2 The final battle
The l.n.2 The mansion
The l.n.2 The office
The l.n.2 The sewers
The l.n.2 The street
The great giana sisters
The green beret
Turrican intro
Bubble Bobble Remix
Creatures
Game over
Mayhem intro
Diablo
Doom 2 Hell on Earth
Hi-octane
Xenon 2
Mario in the Loonybin
Tetris (gameboy) remix


Jaws
Spy vs spy
Draconus
Ghoust busters
Tetris (c-gameboy)
Duke Nukem 3D
LITERATURA 


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA MAGNETOFONU DATASSETTE 1530 C2NOkładka

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
MAGNETOFONU DATASSETTE 1530 C2N

Wstęp
   Datassette 1530 współpracuje ze wszystkimi mikrokomputerami firmy Commodore. Służy on do zapisywania i odczytywania programów. Używane w tym celu mogą być standardowe kasety z taśmą magnetofonową.

Budowa Datassette 1530
   Ogólny widok Datassette nie różni się od wyglądu zwykłego magnetofonu.
Do sterowania pracą Datassette służą klawisze:
RECORD - wciśnięty razem z PLAY służy do zapisywania,
PLAY - służy do wczytywania programów (danych) z Datassette,
REWIND - powoduje szybkie przesunięcie taśmy do początku,
FFWD - przewija taśmę do przodu,
STOP - zatrzymuje przewijanie taśmy,
EJECT - otwiera pokrywę zasobnika na kasetę.
   Z prawej strony zasobnika znajdują się liczniki obrotów, przycisk zerowania licznika i lampka kontrolna, zapalająca się przy zapisywaniu programu na taśmie. Na wysokości klawisza REWIND, przed pokrywą zasobnika znajduje się otwór umożliwiający dostęp do śruby regulacyjnej położenia głowicy. Datassette jest zasilany i sterowany z komputera.

Przyłączanie Datassette do komputera
   Przed użyciem Datassette należy połączyć z komputerem. Służy do tego specjalne złącze wkładane do portu oznaczonego CASSETTE. Należy pamiętać, że czynność tę wykonać można tylko przy wyłączonym komputerze. Również przed odłączeniem Datassette komputer należy wyłączyć.

Zapisywanie programów
Do zapisywania programów można użyć standardowych kaset z taśmą magnetyczną. Nie zaleca się używania taśm dłuższych niż 30 min.
   Aby zapoznać się z techniką zapisywania programów wprowadźmy do pamięci komputera następujący program testowy:

10 PRINT "TO JEST TEST"

   Zapisanie tego programu na taśmie wymaga następujących czynności:
1. Napisz SAVE "TEST".
2. Wciśnij klawisz RETURN. Spowoduje to wyświetlenie komunikatu PRESS RECORD and PLAY ON TAPE.
3. W odpowiedzi należy wcisnąć klawisze RECORD i PLAY w Datassette. Spowoduje to wyświetlenie napisu OK i SAVING TEST, zapalenie lampki kontrolnej i nagranie programu.
4. Napis READY zasygnalizuje koniec nagrywania.
   Komenda SAVE "TEST",1,1 spowoduje nagranie programu TEST tak, że będzie on przy wczytywaniu załadowany bez relokacji.
   Komenda SAVE "TEST",1,2 spowoduje również ładowanie bez relokacji i dodatkowo program ten będzie zapisany ze znacznikiem końca taśmy na końcu zbioru. Jeżeli przy przeszukiwaniu taśmy zostanie znaleziony znacznik końca taśmy , to spowoduje on zatrzymanie magnetofonu i wyłączenie klawisza PLAY.

Weryfikacja zapisu
   Weryfikacja prawidłowości zapisania programu na taśmie wymaga następujących czynności:
1. Przewinięcia taśmy do początku zapisu.
2. Napisania VERIFY "TEST" i wciśnięcia RETURN
3. Na wezwanie systemu operacyjnego wciśnięcie klawisza PLAY.
   Jeśli program został zapisany bezbłędnie, to pojawi się komunikat OK. Jeśli nastąpił błąd w zapisie, to komunikat VERIFY ERROR zakończy weryfikację. W tej sytuacji należy ponowić próbę zapisania programu. Komenda VERIFY może służyć do znajdowania końca programu, a w szczególności końca ostatniego programu na taśmie. Bezpośrednio za tym może być nagrany następny program. Wymaga to następujących czynności:
1. VERIFY "NAZWA", gdzie NAZWA oznacza nazwę ostatniego programu na taśmie.
2. Jeśli program ten jest różny od programu aktualnie znajdującego się w pamięci, to system zasygnalizuje VERIFY ERROR dokładnie w miejscu, gdzie kończy się program NAZWA.

Załadowanie programu
   Załadowanie programu o nazwie TEST do pamięci komputera wymaga:
1. Napisania LOAD "TEST" i wciśnięcia klawisza RETURN 2. Po wyświetleniu komunikatu PRESS PLAY ON TAPE należy wcisnąć klawisz PLAY w Datassete. System odpowie komunikatami:
OK SEARCHING FOR TEST
FOUND TEST

3. Wciśnięcie klawisza C= spowoduje ładowanie programu do pamięci, sygnalizowane komunikatem LOADING.
4. Napis READY komunikuje o pomyślnym zakończeniu ładowania.
5. Jeśli komputer wyświetli komunikat LOAD ERROR, to ładowanie należy powtórzyć.
   Przy wczytywaniu pierwszego napotkanego na taśmie programu komendę LOAD "NAZWA" można skrócić do LOAD.

Zapisywanie danych
   Na taśmie magnetycznej można przechowywać nie tylko programy, ale i dane numeryczne i tekstowe. Zapisanie danych wymaga następujących czynności:
1. Otwarcie zbioru, np: OPEN 2,1,1, "TEST"
2. Zapisanie danych, np: PRINT 2,A lub PRINT 2,A$
3. Zamknięcie zbioru, tu: CLOSE 2
   W instrukcji OPEN liczba 2 oznacza numer zbioru (taki sam musi być w PRINT i CLOSE). Numer zbioru może być dowolną liczbą z zakresu od 1 do 127. Liczba 1 oznacza numer urządzenia (Datassette). Kolejna liczba 1 informuje system, że zbiór o nazwie TEST otwarto dla zapisu danych.

Odczytywnaie danych
1. Otwarcie zbioru, np: OPEN 3,1,0, "TEST"
2. Odczytanie, np: INPUT 3,A lub INPUT 3,A$
3. Zamknięcie zbioru, tu: CLOSE 3
   W instrukcji OPEN liczba 0 oznacza , że zbiór otwiera się w celu odczytania danych. Zbiór danych na taśmie można również odczytać używając instrukcji GET, np:
10 OPEN 1,1,0, "TEST"
20 GET 1,D$
30 PRINT D$
40 IF ST=0 GOTO 20
50 CLOSE 1

Właściwe użytkowanie i konserwacja Datassette
1. W czasie pracy magnetofon powinien być umieszczony z dala od silnych źródeł pola magnetycznego. Oznacza to, że nie należy stawiać go w bezpośrednim sąsiedztwie telewizora i monitora.
2. Nagraną taśmę należy przechowywać przewiniętą do początku, z dala od silnych źródeł pola magnetycznego.
3. Po 10-20 godzinach pracy magnetofonu należy oczyścić głowicę środkami stosowanymi do konserwacji zwykłych magnetofonów.
4. W razie trudności przy zapisie lub odczycie programu należy zgłosić magnetofon do naprawy we wskazanym przy zakupie punkcie serwisowym.
5. Dokonywanie w okresie gwarancyjnym napraw przez nieupoważnione osoby grozi utratą gwarancji.


Przyp. red.: Jest to skrótowe, polskie tłumaczenie instrukcji oryginalnej, dodawane do 1530. Pomimo tego, że układ tłumaczenia różni się od układu w wersji angielskiej, to jednak obejmuje wszystkie główne punkty.
   Poniżej zamieszczamy to, co nie zostało przedrukowane.

Program 1 - zapis danych
10 OPEN 1,1,1, "TEST FILE"
20 FOR X=1TO10
30 PRINT# 1,X
40 NEXT
50 CLOSE1


Linia 10 otwiera plik 1 do zapisu pod nazwą TEST FILE
Linia 20 Wykonuje pętle 10 razy
Linia 30 zapisuje zmienną 1 na taśme
Linia 40 Wraca do linii 20
Linia 50 zamyka plik

Program 2 - czytanie danych za pomocą INPUT
10 OPEN 1,1,0, "TEST FILE"
20 INPUT# 1,D$
30 PRINT D$
40 IF ST=0 GOTO20
50 CLOSE1


Linia 10 otwiera plik 1 do odczytu pod nazwą TEST FILE
Linia 20 czyta łańcuch z taśmy pod zmienną D$
Linia 30 drukuje na ekranie wartości D$
Linia 40 sprawdza, czy nie wystąpił błąd odczytu. Jeśli nie, to powrót do linii 20
Linia 50 zamyka plik

Program 3 - Czytanie danych za pomocą GET
10 OPEN 1,1,0, "TEST FILE"
20 GET# 1,D$
30 PRINT D$
40 IF ST=0 GOTO20
50 CLOSE1


Linia 10 otwiera plik 1 do odczytu pod nazwą TEST FILE
Linia 20 pobiera pojedyńczo wartości do D$
Linia 30 drukuje na ekranie wartości D$
Linia 40 sprawdza, czy nie wystąpił błąd odczytu. Jeśli nie, to powrót do linii 20
Linia 50 zamyka plikPrzygotował:
Data realizacji:
Data publikacji:
Data modyfikacji:
Pierwsza publikacja:Reiter (Apidya)
-
7.8.2000
-
Filety on-line