ALL TIME MSX
Poz. Ksywka lub nazwa     Punkty   Votki
1.  JENS BLIDON          5     1
   ROB HUBBARD          5     1
3.  BEN DAGLISH          4     1
   ROCK              4     1
   THOMAS DANKO          4     2
6.  MARKUS SCHNEIDER        3     1
   REYN OUWEMAND         3     1
8.  GRIFF             1     1